YARIŞMA PROJESİ - 2012

Uşak İsmet Paşa Caddesi Kentsel Tasarım Projesi

YARIŞMA PROJESİ - 2011

Uşak İsmet Paşa Caddesi Kentsel Tasarım Projesi

Genel Yaklaşım, Ana Kararlar:

Uşak kent merkezi incelendiğinde üç farklı kent dokusunun birlikteliği dikkat çekmektedir.

1-Tarihi Kent Merkezi,  Tarihi dokunun ve tarihi yapıların yer aldığı kentin yerel ve kültürel özelliklerini yansıtmaktadır.

2-Kentsel Yaşam Alanları , Kentin önemli kentsel ve kamusal mekanlarınnın yer aldığı ulaşım arterleri ve yeşil alanlarla birbirine bağlanan kentin kalbi konumundaki alanlardır.

3-Ekolojik Koridor :Kentin  Kuzey Yamaçlarından başlayarak güney-doğu istikametinde devam eden çay yatağı ve yeşil alan sistemini ifade etmektedir.

Öneriler: Tarihi Kent Merkezi ve kent içindeki araç miktarının azaltılması ,ulaşımın alternatif ulaşım ve toplu taşıma türleri ile desteklenmesi, yaya sürekliliğinin sağlanması, Yeşil alanların artırılması, Mevcut parklar ve kentsel mekanların rehabilite edilerek  farklı türde kentsel donatılarla desteklenerek kentsel yaşam kalitesinin artırılması, tarihi kent merkezindeki kuru sebze-meyve satış yeri, hediyelik eşya satış yerleri , yeme-içme mekanları gibi yerel ve kültürel donatılarla desteklenerek kente gelen ziyaretçi ve turistlere yönelik olarak, alana cazibe kazandırılması, tarihi ve nitelikli yapıların restore edilerek, yeniden  işlevlendirilmesi  , mevcut yapılarının cephe bütünlüğünü bozan ve görüntü kirliliği yaratan tabela, klima  üniteleri ve dekoratif eklentilerden ayıklanması , ekolojik koridor olarak tanımlanan alan çevresinde yer alan mekanların yeniden düzenlenerek imalathane ve benzeri yapıların kent dışına taşınması,elde edilen  alanların yeniden işlevlendirilerek kente sosyal ve rekreatif alanlar olarak geri kazandırılması.

Proje Alanı ,Odaklar:

Proje alanı kentsel yaşam alanı olarak ifade ettiğimiz alanın ana kesimini oluştumaktadır. Bu anlamda  alan incelendiğinde 3 temel kısımdan oluşmaktadır. Ulu cami ve çevresi: Tarihi- Kültürel odak , Kentin dünü ile bugününün buluştuğu ,tarihi ve kültürel ve yerel kimliğinin yansıtıldığı mekanlardan oluşmaktadır.Hükümet Meydanı ,Tiritoğlu Parkı ve İsmet Paşa Caddesi:Kentin başlıca kamusal, sosyal ve ticari mekanlarının yoğun olarak yer aldığı kentsel yaşamın merkezi konumundadır.Milli Egemenlik Parkı ve kavşak noktası :Kentsel Donatı odağı, Şampiyon Çay Bahçesi’nin de yer aldığı İsmetpaşa Caddesi ile Atatürk Bulvarının kesişiminde bulunan rekreatif özellikler taşıyan önemli bir buluşma, karşılaşma alanı olma potansiyeli taşımaktadır.

Peyzaj ve kentsel tasarım yaklaşımı

Tasarım anlamında aşağıda belirtilen ilkeler temel alınarak belirli bir tasarım yaklaşımı oluşturulması amaçlanmıştır.

Mevcut Değerler ve İyileştirme: Kent merkezinde tarihi sosyal ve kültürel anlamda değer taşıyan, belirli bir potansiyel taşıyan mekanların ve değerlerin ön plana çıkarılması ,olumsuz etkenlerin ayıklanarak mekanların sağlıklılaştırılması , mevcut mekanların günün teknoloji, malzeme olanaklarından faydalanılarak yenilenmesi ,günümüzün teknoloji olanakları ile kentsel donatıların zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir Kentsel Tasarım: Öneri ekolojik koridor ile kente yeni yeşil alanlar kazandırılması, Kent merkezinde var olan yeşil dokunun korunarak artırılması, Yağmur sularının yeşil alanlarda depolanması  ve geri dönüşümü ,iklime uygun ağaç ve bitki ve ağaç türleri ile yeşil ve  doğanın kent yaşamına dahil edilmesi. Bisikletli ulaşım ve bisiklet yolları ile insan gücüne dayalı ulaşımın desteklenmesi ,tramvay gibi çevre dostu bir toplu taşıma sistemi ile ulaşım anlamında düşük enerji tüketimi sağlanması ve çevreye verilen zararların minimize edilmesi amaçlanmıştır.

 

YIL

2012

YER

Uşak

KATEGORİ

Kentsel Tasarım

DURUMU

Yarışma Projesi

İŞVEREN

Uşak Belediyesi

ÖDÜL

Mansiyon

  • YIL : 2012
  • YER : Uşak
  • KATEGORİ : Kentsel Tasarım
  • DURUMU : Yarışma Projesi
  • İŞVEREN : Uşak Belediyesi
  • ÖDÜL : Mansiyon