YARIŞMA PROJESİ - 2018

Kamu Binaları Tasarım Yarışması

YARIŞMA PROJESİ - 2018

Kamu Binaları Tasarım Yarışması

Toplumlar geçmişten bugüne toprakla içiçe yaşadı ,üretti ve günümüz medeniyetlerini inşa etti. endüstri devrimi ve dünya savaşları sonrası modernleşme ile ekonomik ve hızlı üretim odaklı yapılaşma yaygınlaştı. . insan iletişiminin bozulması sosyal kültürel erozyon  ve toplumsal sorunlarda artış gözlenmeye başladı . insanlar bulundukları mekanlara, kentlere  ve birbirlerine yabancılaşmaya ,ayrışmaya başladı.

Şimdi birleştirme bütünleştirme zamanı .doğa ve insan odaklı tasarımlar geliştirilerek insanların kendilerini ait hissettikleri mekanlar elde edilebilir bu yapılaşma geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturarak insanların yeniden çevresi ve birbiri ile iletişim kurduğu bir mimarinin yapıtaşlarını oluşturacaktır. bu oluşuma bigadiç gibi yerel niteliklerin tümüyle kaybolmamış  olduğu kentlerden başlayabiriz.

YIL

2018

KATEGORİ

Ofisler

DURUMU

Yarışma Projesi

  • YIL : 2018
  • YER :
  • KATEGORİ : Ofisler
  • DURUMU : Yarışma Projesi
  • İŞVEREN :
  • ÖDÜL :