YARIŞMA PROJESİ - 2014

Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi

YARIŞMA PROJESİ - 2014

Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi

Mevcut konut alanı incelendiğinde göze çarpan en önemli sorun alanın önemli kesimini kaplayan yapılar, taşıt yolları ve açık otopark alanları nedeni ile yeşil alanların minimum düzeyde kalmış olmasıdır. Önerilen proje ile alan içerisinde yer alan sokakların varlığı sorgulanmış, işlevsel olmayan taşıt yollarının tamamı iptal edilmiştir. Konutların ihtiyacı olan otopark alanları yer altına alınarak önerilen konut blokları ve diğer işlevlerin bütüncül ve işlevsel anlamda yeşil alanlar ile buluşması, amaçlanmıştır. Alanın çevresi ile bütünleşmesi yaya akslarının proje alanı çevresiyle sürekliliği amaçlanmıştır. Önemli aksların kesişiminde oluşturulan semt ölçeğinde meydanlar ve kamusal boşluklar ve bu boşluklarla desteklenen işlevlerle, yapılar ve proje alanının çevresi ile bütünleştirmesi hedeflenmektedir. Önerilen kamusal alanlarla bölgedeki mevcut yaşamı fiziksel ve işlevsel anlamda zenginleştirerek projenin yakın çevresi ile güçlü bir bağ kurması amaçlanmaktadır.

YIL

2014

YER

Çanakkale

KATEGORİ

Konutlar

DURUMU

Yarışma Projesi

  • YIL : 2014
  • YER : Çanakkale
  • KATEGORİ : Konutlar
  • DURUMU : Yarışma Projesi
  • İŞVEREN :
  • ÖDÜL :