YARIŞMA PROJESİ - 2011

Çamlıca Tv-Radyo Kulesi

Kule/kuleler

Çamlıca tepesinin 1960’lardan bugüne gelen görünümü radyo , TV ve ardından GSM teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak tepe üzerine bugüne kadar zamanla çok sayıda kule eklenmiş durumdadır. Günümüz iletişim ve bilişim teknolojileri açısından değişim ve dönüşümün varlığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu değişim ve dönüşümü 5 yada 10 yıl önce kullandığımız televizyon radyo yada kasetçalarlara bakarak , birkaç yılda bir değiştirdiğimiz bilgisayar yada cep telefonlarının özellikleri arasındaki farklardan rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz .Teknoloji anlamındaki bu süratli değişim ve dönüşüm ardında artık işlevsiz hale gelen televizyon , cep telefonu,bilgisayar vb. cihazlardan oluşan dev çöp yığınları oluşturmaktadır.Temel işlevi iletişim ve yayın hizmeti vermek olan, ana kullanıcısı elektronik cihazlardan oluşan bir yapının teknoloji alanındaki değişim ve dönüşümler karşısında esnek ve değişime cevap verebilir nitelikte olması kısacası teknoloji anlamında da sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır.İhtiyaç programında istenen kule ve cihazlar için gerekli platformlar tasarımın temel parametreleri olarak ele alınmış böylelikle kulelerin eklenip çıkarılabilir olduğu platformların ,artırılıp azaltılarak serbest bir şekilde yeniden farklı kombinasyonlarla düzenlenme imkanı taşıyan, parametrik bir tasarım anlayışı amaçlanmıştır. Kuleyi oluşturan alt bileşenler ; asansörler, merdiven ve düşey  taşıyıcılar gibi elemanlar birbirinden ayrıştırılmıştır.

YIL

2011

YER

İSTANBUL

KATEGORİ

İNFRASTRÜKTÜR

DURUMU

YARIŞMA PROJESİ

İŞVEREN

İBB

ÖDÜL

2. MANSİYON

  • YIL : 2011
  • YER : İSTANBUL
  • KATEGORİ : İNFRASTRÜKTÜR
  • DURUMU : YARIŞMA PROJESİ
  • İŞVEREN : İBB
  • ÖDÜL : 2. MANSİYON